Stichting Vrienden van Pieter Pauw

Welkom!

De Stichting Vrienden van Pieter Pauw heeft als doel om voor de bewoners van het verpleeghuis Pieter Pauw gelegen aan de Costerweg in Wageningen, zaken te (helpen) verwezenlijken, die niet uit het normale budget van het verpleeghuis betaald kunnen worden. Het gaat om aanvullende activiteiten en middelen die bijdragen aan de levensvreugde en de ontspanning van de bewoners en van de dagbehandeling patiënten.

Dit doel proberen we te bereiken door verzamelen van extra budget, via giften, donaties en legaten, maar ook door het regelmatig organiseren van activiteiten. Deze activiteiten staan altijd in het teken van een welomschreven doel met een tijdspad om dit doel te bereiken. Een voorbeeld hiervan is de duofiets, ook wel side-by-side fiets genoemd, die we in 2013 aangeschaft hebben, omdat het gelukt is het benodigde bedrag bijeen te brengen. Na het behalen van dit doel stellen we een nieuw doel met een tijdspad vast.

Na overleg met de leiding van het Pieter Pauw hebben de vrienden besloten om als tweede project te sparen voor een mobiel kookeiland. Ondertussen zijn er twee mobiele kookeilanden gekocht. 

In 2015 hebben we fondsen verworven voor de aanschaf van een braintrainer. Hiermee kunnen spelletjes gedaan worden en kunnen bewoners en bezoekers samen naar foto’s kijken en herinneringen ophalen.

In 2016 hebben we gezorgd voor de aanschaf van een accordeon om de bewoners te verblijden met muziek.

In 2017 heeft de stichting geld ter beschikking gesteld om de koelvitrine voor gebak te vervangen.

Eveneens in 2017 hebben we bijgedragen aan de aanschaf van een tovertafel.

2018 Het project voor 2018 heeft te maken met de verbetering van de woonomgeving in het Pieter Pauw door de creatie van een belevingsomgeving ‘ n ommetje, die de illusie geeft dat bewoners buiten rondwandelen.

Via deze site willen informatie geven over de activiteiten van de Stichting Vrienden van Pieter Pauw en over de stand van zaken rond het actuele doel.

U kunt automatisch op de hoogte blijven als u onderaan de pagina op de knop: ‘+Volg’ drukt en uw e-mailadres achterlaat.

Wij wensen u hier veel leesplezier en wellicht tot ziens bij één van de activiteiten van de Stichting.

Zie hieronder de 2017 brochure :

Screen Shot 2017-08-17 at 16.28.09

Screen Shot 2017-08-17 at 16.28.29Ontwerp: camillejosje